ES projektas

UAB „Dinobalt“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0457 „E. komercijos modelio diegimas UAB „Dinobalt“. Bendra projekto vertė – 59 930,00 Eur, iš kurių 44 947,50 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

UAB „Dinobalt“ – įmonė, valdanti Dino pramogų parką (https://www.dinopramoguparkas.lt/), teikianti laisvalaikio, poilsio, švenčių ir pramogų organizavimo paslaugas.

Įmonė siekia teikti aukščiausios kokybės paslaugas bei pasiūlyti sprendimus apimančius įvairius klientų poreikius. Viena populiariausių įmonės paslaugų – tai pramogų organizavimo paslaugos.

Iki šiol įmonė savo paslaugas pardavinėjo tik tiesioginiu būdu, tačiau neturėdama galimybės valdyti užsakymų el. būdu, ribojo potencialių klientų ratą ir tuo pačiu įmonės pajamų augimą.

Įmonė, siekdama padidinti konkurencingumą, pritraukti daugiau klientų ir efektyviau juos aptarnauti, išplėsti pardavimus, nusprendė skaitmenizuoti pardavimo procesus ir pardavinėti savo produktus naudojantis elektroninės komercijos sprendimais.

Šis projektas inovatyvus tuo, kad bus kuriama elektroninės prekybos platforma, panaudojant pažangiausias informacines technologijas, suteikiančias naujas galimybes inovatyviam produktų pardavimui.

Įgyvendintas projektas leis įmonei efektyviau pardavinėti savo paslaugas, užtikrins greitesnį ir kokybiškesnį klientų aptarnavimą, sutrumpėjęs paslaugų pardavimo laikas leis aptarnauti daugiau klientų, tai užtikrins įmonės pajamų augimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2023 m. vasario mėn.